Szczegóły

inwestycji


Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze

  • Lokalizacja: Warszawa, ul. Włościańska 23/25
  • Inwestor: osoba prywatna
  • Architektura: FO Sp. z o.o. arch. Damian Cyryl Kotwicki

Budynek mieszkalno – usługowy z dwiema kondygnacjami podziemnymi oraz 7 kondygnacjami nadziemnymi w konstrukcji szkieletowej mieszanej slupowo-ścienno-płytowej.
Elewacja obiektu z pustaków ceramicznych osloniętych izolacja termiczna i pokrytą płytą prodema lub cegla elewacyjna.
Na balkonach wspornikowych przegroda akustyczna ze szkla osadzonych w ramach aluminiowych i poprzedzielana sciankami z pustaka betonowego.
Gabaryt budynku zaprojektowano na planie na kształcie prostokąta o wymiarach 41,5 x 27.5m w obrysie piwnicy.
Zabezpieczenie wykopu ścianą szczelinową i docelowo stanowiąca ścianę piwniczną.
Zabezpieczenie przeciw-wodne w technologii „białej wanny”.
Część podziemna (kondygnacja -2,-1) z przeznaczeniem na parking oraz pomieszczenia techniczne połączona rampami zjazdowymi.
Część nadziemna budynku kondygnacja parteru (+1) zaprojektowano jako lokale usługowe i pomieszczenia komórek lokatorskich.
Powyżej parteru tylko lokale użytkowe wraz z przestrzenia komunikacyjną.
Konstrukcja nośna budynków żelbetowa monolityczna, slupowo-scienno-plytowa.
W części podziemnej układ słupowy-płytowy o zmiennej siatce rozmieszczenia słupów L= 4,25m.-7,80m.

Zdjęcia

z inwestycji