Nasz zespół


Nasi konsultanci


Projekty zabezpieczeń wykopów, ścian szczelinowych oraz wzmacniania budynków starych sąsiadujących z nowo projektowanymi konsultujemy z doc. dr inż. Markiem Kapela Dyrektorem Instytutu Budownictwa Politechnika Warszawska filia w Płocku.

Skomplikowane formy żelbetowe budownictwa inżynieryjnego konsultujemy z profesorem Kazimierzem Flagą Politechnika Krakowska.

W dziedzinie budownictwa ogólnego i projektowania budynków wysokich konsultowaliśmy nasze projekty z ś.p. profesorem Józefem Sieczkowskim i Kazimierzem Szulborskim Politechnika Warszawska.