Szczegóły

inwestycji


Budynek wielofunkcyjny biurowo-handlowo-usługowy
z czterema kontygnacjami garażu podziemnego

  • Lokalizacja: Warszawa, ul. Puławska 2
  • Inwestor: Liebrecht & wooD Polska Sp. z o.o.
  • Architektura: Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates

Projektowany obiekt skada się z trzech budynków. W poziomie parteru został rozdzielony pasażem pieszym stanowiącym swobodną przestrzeń komunikacyjną miedzy trzema głównymi wejściami do obiektu.

Kubatura ta została przekryta szklanym dachem. Kondygnacje podziemne stanowią jedną nierozdzielną przestrzeń ograniczoną ścianami piwnic.
Główny budynek A zlokalizowany będzie od strony ul. Waryńskiego. Wysokość w części wysokościowej to 90m (23 kondygnacje nadziemne).
Budynki B i C zlokalizowane od strony ul. Boya Żeleńskiego i Puławskiej o wysokościach 30,5m (7 kondygnacji nadziemnych).

Wspólna część podziemna zawiera cztery kondygnacje. Kondygnacje podziemne od -4 do -2 przeznaczone na na garaże oraz pomieszczenia techniczne. Poziomy od -1 do +1 usługowo-handlowe, a kondygnacje od poziomu +2 do +21 przeznaczona jako przestrzeń biurowa.
Przekrycie pasaży dachem szklanym. Konstrukcja nośna dachu stalowa z cięgien prętowych. Konstrukcja nośna budynku, żelbetowa monolityczna, szkieletowo-płytowa o zmiennej siatce rozmieszczenia słupów L= 4,00-10,40 m, a części wysokościowej trzonowo-powłokowa.

Obiekt posadowiony na wspólnej, niedylatowanej płycie fundamentowej, na obszarze zbliżonym do trójkąta o wymiarach boków 152 x 132 x 123 m. Płyta fundamentowa rozparta na ścianach szczelinowych.
Obiekt posadowiony w gruntach o różnej genezie i litologii co niesie za sobą bardzo dużą różnorodność właściwości fizycznych oraz parametrów wytrzymałościowych. Projektowanie w takim podłożu, na dużej głębokości i przy znacznych obciążeniach od budynku wysokościowego, stanowiło trudne zagadnienie geotechniczne.
Analizę osiadań terenu przyległego do wykopu wykonano przy pomocy programu MES szwajcarskiej firmy Z_SOIL.PC i w oparciu o Instrukcję ITB 376/2002.
Badania i analizę oddziaływania wiatru na budynek wykonano w tunelu aerodynamicznym Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej.

Zdjęcia

z inwestycji