Szczegóły

inwestycji


Centrum Milenium – budynek biurowy z garażami nadziemnymi

  • Lokalizacja: Warszawa, ul. Kijowska/Targowa
  • Inwestor: TOP 2000
  • Architektura: Andrzej Pazdej i Krzysztof Ozimek

Nowoczesny kompleks składający się z czterech budynków biurowych oraz nadziemnego garażu zlokalizowanych przy ulicach: Targowa, Kijowska, Brzeska.
Układ budynku o konstrukcji szkieletowej płytowo – słupowej o siatce modularnej od 9,0 x 9,0m do 7,20 x 7,20m.
Posadowienie budynku na płycie żelbetowej grubości 80cm.
Garaż nadziemny w konstrukcji płytowo-słupowej.
Powierzchnia parkingowa w spadku 3% stanowiąca jednocześnie rampę komunikacyjną.
Jedyne nowatorskie rozwiązanie na tamten czas.

Zdjęcia

z inwestycji