Szczegóły

inwestycji


Kryształ Wilanowa kwartał mieszkaniowy 7/11

  • Lokalizacja: Warszawa, Wilanów
  • Inwestor: Polnord S.A.
  • Architektura: Hermanowicz Rewski Architekci

Kwartał mieszkaniowy 7/11 obejmuje zespół budynków całkowicie podpiwniczony z jedną kondygnacją garaży podziemnych.
Ilość kondygnacji nadziemnych cztery.
Wysokość zabudowy licząc od rzędnej parteru ok. 16.50 m.
Obiekt posadowiony bezpośrednio na obszarze o wymiarach 74.50 x 76.50 m.
Rzut w parterze o charakterystycznym układzie architektonicznym z patiem w środku.
Dojście do patia poprzez rozcięcie budynku stanowiące drogę pieszą.
Garaż podziemny całej Inwestycji jednopoziomowy wspólny dla wszystkich budynków.
W środku kwartału zaprojektowano dodatkowy garaż na samochody osobowe połączony dwoma wjazdami z garażem podstawowym.
Parter przeznaczony jest na lokale usługowe i w ograniczonym zakresie na lokale mieszkalne.
Piętra budynku przeznaczone są tylko na lokale mieszkalne.
Konstrukcja nośna budynku, żelbetowa monolityczna, szkieletowo płytowa o zmiennej siatce rozmieszczenia słupów L= 4,95-7,80 m. wspierana żelbetowymi ścianami tarczami.
Posadowienie na płycie żelbetowej.

Zdjęcia

z inwestycji