Szczegóły

inwestycji


Osiedle WILNO Miasto perspektyw - ETAP IB

  • Lokalizacja: Warszawa, ul. Bukowiecka 37
  • Inwestor: Domdevelopment S.A
  • Architektura: Hermanowicz Rewski Architekci

ETAP IB to dwa budynki mieszkalne oznaczone symbolami „D” i „E” z jedną kondygnacją podziemną oraz 4 kondygnacjami nadziemnymi o łącznej powierzchni sprzedażnej 4400 m2.
Kondygnacje podziemne przeznaczone na garaże, komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne.
Kondygnacje nadziemne jako przestrzeń mieszkaniowa, parter w części pełni również funkcje usługowe.
Wysokość zabudowy licząc od rzędnej parteru ok. 12,80 m.
Obiekty zaprojektowane są w konstrukcji żelbetowej monolitycznej posadowione na płycie żelbetowej oraz zabezpieczona przed wyporem systemem kotew gruntowych TITAN 40/20.

Zdjęcia

z inwestycji