Szczegóły

inwestycji


Pawilon południowy - Obszar D
Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca - Wrocław Główny

  • Lokalizacja: Wrocław
  • Architektura: GRUPA 5 Architekci Sp. z o.o
  • Inwestor: PKP Polskie Koleje Państwowe S.A

Pawilon usługowy zlokalizowany od strony ulicy Suchej połączony z tunelem miejskim. W poziomie parteru znajdują się na kasy biletowe oraz hall , na poziomie +1 lokale usługowe i poczekalnie, piwnice przeznaczone na pomieszczenia techniczne.

Układ konstrukcyjny płytowo - ścianowy z centralnym trzonem komunikacyjnym. Na ostatniej kondygnacji użytkowej zaprojektowano wspornikowy wykusz o wysięgu 9,0 m, obudowany ścianami tarczami.

W miejscu styku nowoprojektowanego pawilonu z istniejącym tunelem głównym, w celu zabezpieczenia istniejącego nasypu kolejowego, zaprojektowano palisadę głębokości 12,0m. Pale betonowe o przekroju Ø 80cm z zatopionym profilem stalowym HEB 400 wykonywane naprzemiennie z palami betonowymi.

Zdjęcia

z inwestycji