Szczegóły

inwestycji


Rozbudowa Teatru Polskiego Nowa Scena

  • Lokalizacja: Warszawa, ul. Karasia
  • Inwestor: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Dembud
  • Architektura: Wojciech Szymborski i Jacek Zielonka

Obiekt zlokalizowany w pobliżu Traktu Królewskiego w Warszawie.
Projekt Sceny Kameralnej Teatru Polskiego wymagał wykonanie w pierwszym etapie wzmocnienia i zabezpieczenia murowanej ściany szczytowej istniejącego budynku Teatru zbudowanego w latach 1912-1913.
Ścianę zabezpieczono tymczasową, przestrzenną konstrukcją stalową oraz wzmocniono betonem natryskowym (torkretem) zbrojonym siatkami zgrzewanymi.
Budynek sceny kameralnej wraz z zespołem obsługi widzów, zapleczem technicznym i garażem podziemnym jest obiektem siedmiokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym.
Konstrukcja nośna budynku żelbetowa, monolityczna, mieszana ścienno-płytowa i słupowo-płytowa o skomplikowanym układzie statycznym wzajemnie podwieszanych ścian-tarcz.
Strop nad widownią skrzynkowy o rozpiętości 16x15m, stropy powyżej kasetonowe systemu RECUB.
Budynek posadowiony na płycie fundamentowej w trudnych warunkach geotechnicznych na skarpie wiślanej.
Od strony fundamentu ściany szczytowej Teatru i przyległego budynku magazynowego wykonano palisadę z pali wierconych wysokości 12m.
Wykop wykonywano w technologii stropu rozporowego.

Zdjęcia

z inwestycji