Szczegóły

inwestycji


Budynek Szkoleniowo-Biurowy - Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie

  • Lokalizacja: Warszawa, Wioślarska 6
  • Inwestor: Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie
  • Architektura: KURYŁOWICZ & ASSOCIATES Sp. z o.o.

Budynek szkoleniowo-biurowy zaprojektowano w planie na kształcie prostokąta o wymiarach 25 x 31m.
Część podziemna zawiera jedną kondygnację – garaż. Poziom -1, będący kondygnacją nadziemną, częściowo znajduje się pod ziemią od strony zachodniej.
Część podziemna (kondygnacja -2) z przeznaczeniem na parking oraz pomieszczenia techniczne.
Na kondygnacji -1 zlokalizowano hangary na łodzie.
Na kondygnacji 0 mieszczą się pokoje biurowe z salami konferencyjnymi, na użytek WTW, wraz z zapleczem sanitarnym.
W części północnej kondygnacji usytuowano treningowy basen wioślarski, zajmujący przestrzeń dwóch poziomów (0, +1).
Na poziomach od +1 do +2 zlokalizowano pomieszczenia szkoleniowe przeznaczone do treningu wewnątrz budynku.
Kondygnacje +3 do +4 przewidziano na pomieszczenia biurowe.

Fasada budynku zróżnicowana wykonana będzie w okładzinie z płyt z laminatu HPL oraz ścian kurtynowych szklanych.

Konstrukcja nośna budynku żelbetowa monolityczna, ścienno - płytowa z żelbetowymi, perforowanymi tarczami elewacyjnymi.
W części podziemnej układ mieszany ścienno-słupowy o zmiennej siatce rozmieszczenia słupów L= 4,35- 8,40 m.
Od strony Wisły kondygnacje nadziemne nadwieszone powyżej kondygnacji parteru.
Obiekt posadowiony na płycie fundamentowej żelbetowej spoczywającej na kolumnach cementogruntowych DSM.

Zdjęcia

z inwestycji