Szczegóły

inwestycji


Zespół budynków wielorodzinnych z usługami

  • Lokalizacja: Warszawa, ul. Międzyborska
  • Inwestor: Evolution One Sp. z o.o
  • Architektura: GRUPA 5 Architekci Sp. z o.o.

Zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna z parkingami podziemnymi obejmuje zespół budynków całkowicie podpiwniczonych z dwoma kondygnacjami garaży podziemnych.
Ilość kondygnacji nadziemnych siedem i osiem.
Obiekt posadowiony bezpośrednio, na obszarze o wymiarach ok.191.6 x 27.5m.
Układ dylatacji konstrukcyjnych wyodrębnił z tego kwartału cztery segmenty z własnymi pionowymi ciągami komunikacyjnymi.
Na planach szalunkowych poszczególne budynki oznaczono literami A,B,C,D.
Garaż podziemny całej inwestycji dwupoziomowy wspólny dla wszystkich budynków.
Na kondygnacji -1 w części zlokalizowane są pomieszczenia magazynowe i pomocnicze, a w części garaż.
Parter przeznaczony jest na usługi i lokale mieszkalne. Piętra budynku przeznaczone są tylko na lokale mieszkalne.
Konstrukcja nośna budynku, żelbetowa monolityczna, szkieletowo płytowa o zmiennej siatce rozmieszczenia
słupów L= 3,20-7,80 m.
Posadowienie budynku na płycie żelbetowej, zabezpieczenie wykopu ścianka berlińska.

Zdjęcia

z inwestycji